En ny kunskapsskola för Malmö

Vilken utbildning du får är avgörande för vem du blir. Det är också grundstenen för ett demokratiskt samhälle. Vi tycker att alla barn och unga har rätt till en skola där kunskap står i centrum. Därför utgör skolan en kärna i liberalismen. Vårt mål är att alla skolor ska ge riktigt bra undervisning. I hela Malmö. För alla Malmös elever.

 1. Anpassa undervisningen till elevernas kunskapsnivå. Elevers olika behov i Malmö kräver fler undervisningsgrupper, som anpassas till elevernas kunskaper och förutsättningar.
 2. Anställ fler lärarassistenter. Ska resultaten i Malmös skolor höjas måste vi även se till att studiero råder under lektionerna och att lärarna får tid att undervisa.
 3. Inför ordningsomdömen. Ordning och reda ger de mest
  utsatta eleverna en chans att lyckas.

Fler företag, fler jobb

Ett starkt näringsliv lägger grunden för vår välfärd. För att Malmös företag ska kunna växa och skapa nya jobb och därmed mer välfärd behövs mindre byråkrati och bättre tillgång till arbetskraft. Så ser det inte ut i Malmö idag. Vi har bland landets högsta arbetslöshet. I företagsrankningar hamnar vi i bottenskiktet. Inflyttningen av utbildad arbetskraft är låg. Malmö kan bättre.

 1. Ökad skattekraft. Vi behöver fler Malmöbor som arbetar och betalar skatt. Liberalerna vill ge förtur till bostad för nyinflyttade med arbete.
 2. Mindre byråkrati. Malmös företag måste enkelt kunna växa. Företagare ska inte konkurreras ut av kommunen. Minska byråkratin och öka valfriheten.
 3. Fler jobb. Ska vi minska utanförskapet i Malmö behövs fler jobb som inte kräver en lång utbildning. Lärlingsjobb är ett steg i rätt riktning.

Tryggheten ska försvaras

Malmö är kriminellt utsatt. Gängkriminalitet har fått fäste och otryggheten breder ut sig bland vanliga Malmöbor. Samtidigt växer hedersförtrycket i våra utsatta områden. Polisen är underbemannad och har ingen möjlighet att vara på plats överallt, samtidigt. Vi ska slå vakt om frihet och trygghet i hela Malmö!

 1. Anställ 100 lokala ordningsvakter. Garantera frihet och trygghet på våra gator & torg. Trygghet och brottsförebyggande arbete är nyckeln till att bryta kriminalitet.
 2. Anställ kommunal samordnare mot extremism. Våldsbejakande islamism måste bekämpas.
 3. Stötta organisationer som bekämpar hederskultur. Förtryck mot barn, kvinnor och HBTQ-personer hör inte hemma i Malmö eller Sverige. Barns rättigheter ska gälla i hela Malmö.

Tror du också Malmö kan bättre? Rösta på Liberalerna den 9 september!

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.