Om Louise

Jag vill se ett reformerat Region Skåne med minskad byråkrati och fokus på kärnverksamheten.
Skåne ligger efter stora delar av Sverige vad gäller tillväxt och export. Nu behövs en regionpolitik som främjar ekonomisk utveckling. Inte minst måste de skånska företagen ges möjlighet till grön tillväxt. Här spelar infrastrukturen en nyckelroll. Jag vill jobba för en förbättrad kollektivtrafik där pendlingen måste fungera. Jag vill se bättre kommunikationsmöjligheter mellan Skånes städer samt ytterligare en förbindelse mellan Sverige och Danmark.

Följ Louise:

Hemsida

Facebook

Twitter