Malmö står inför ett ödesval. I 24 år har socialdemokraterna styrt staden. Resultatet är en delad stad med Sveriges högsta arbetslöshet och en skola där en fjärdedel av eleverna inte ens blir behöriga till gymnasiet.
Vi vet att Malmö kan bättre.
För att Malmö åter ska bli en trygg, fri och välmående stad vill vi satsa på en skola i världsklass, lägga grogrunden för en liberal arbetsmarknad och säkra tryggheten i hela staden.

Roko Kursar,

Ordförande Liberalerna Malmö